עזרא בוארון

עזרא בוארון

עזרא בוארון
  • סגן נשיא 
  • יו"ר ועדת כספים
  • יו"ר ועדת תעשייה