צביקה זמיר

צביקה זמיר

צביקה זמיר
  •  סגן נשיא
  •  יו"ר ועדת נדל"ן
  • יו"ר ועדת מרכז המכרזים