בן ציון פוזיילוב

בן ציון פוזיילוב

בן ציון פוזיילוב, סיו"ר הדירקטוריון
  • נציג בנין שמשון
  • סגן יו"ר דירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים

יליד 1926. 

בענף היהלומים משנת 1942. כיום שותף ביהלומי פז.

את פעילותו הציבורית החל בשנות ה- 60 באגודת יצרני היהלומים ולאחר מכן בשנות ה- 70 בהתאחדות תעשייני היהלומים.

היה חבר הנהלת בורסת היהלומים בין השנים 1968 – 2003, בה שימש בתפקיד סגן נשיא ומ"מ לסירוגין. שימש כיו"ר ועדת הכספים של הבורסה במשך 10 שנים וכן השתתף כחבר או כיו"ר במרבית  ועדות הבורסה. 

כחבר הנהלת הבורסה התמנה כנציגה בדירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים מאז הקמתה, במהלכן שימש מספר קדנציות בתפקיד סיו"ר הדירקטוריון.

בבחירות שהתקיימו לנציגי דיירי הבניינים בפברואר 2003 נבחר כנציג דיירי בניין מכבי בדירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים.

בבחירות שהתקיימו בשנת 2009 נבחר לכהן כנציג דיירי בניין שמשון בדירקטוריון מפעלי בורסת היהלומים. בקדנציה זו יכהן כסגן יו"ר דירקטוריון מפעלי הבורסה וכחבר נשיאות הנהלת הבורסה.