שלמה אדן

שלמה אדן

שלמה אדן
  • חבר נשיאות
  • יו"ר ועדת תגים
  •  יו"ר ועדת איסורי/היתרי כניסה