שלומי פסקר

שלומי פסקר

שלומי פסקר, נציג בניין שמשון
  • יו"ר ועדת אכיפה