דוד לוי

דוד לוי

  • יו"ר ועדת קבלת דיירים
דוד לוי, נציג בנין מכבי