כספים

כספים

ועדת כספים אחראית על תכנון הפעילות הכספית של החברה בדגש על הכנת התקציבים השנתיים לרבות תקציב שוטף ותקציב השקעות רב שנתי, מתן מענה לבקשות תקציביות במהלך השנה,  מענה לפניות של חברים ודיירים בנושאים כספיים ועוד.

הועדה אחראית על הבאת הצעת התקציב השנתית לאישור מועצת המנהלים של החברות וכן על ביצוע בקרה שוטפת במהלך השנה על מנת לוודא פעילות במסגרת התקציב שאושר.

 
 
יו"ר הועדה: בועז מולדבסקי
 
ליצירת קשר עם הועדה