מנהלה לנושאים שוטפים

מנהלה לנושאים שוטפים

 בראשות יו"ר הוועדה הגב' אמה ינובר ובריכוז מנהל הבתים, רועי מוסרי, עוסקת בכל נושאי הניהול השוטף והתקין של מפעלי בורסת היהלומים ולרבות כל תחומי התשתיות והבינוי (כגון חשמל, מים, מיזוג אוויר, מערכות כיבוי במים וגילוי עשן וכו'), מעליות, מסעדות, שכירויות נכסים, בקשות דיירים, חיסכון באנרגיה, פרויקטים יזומים, תקציבים שוטפים וייעודיים ועוד .

הועדה מתכנסת בממוצע אחת לחודש / חודש וחצי, מקיימת דיונים מקיפים ומקבלת החלטות בנושאים השונים העומדים לפתחה שאת יישומן מבצעת הנהלת הבית בראשות מנהל הבתים".