ועדות מפעלי בורסת היהלומים

ועדות מפעלי בורסת היהלומים

עבודתם של נבחרי הציבור מתבצעת במסגרת וועדות שונות  על פי תחומי האחריות כפי שהוגדרו על ידי מוסדות הבורסה המוסמכים ופעילותן מאפשרת את ניהול ענייניהם של הדיירים הפועלים ובבנייני הבורסה.