ביטוח

ביטוח

 ועדת ביטוח אחראית על הקשר השוטף מול חברת הביטוח המבטחת את קומפלקס בנייני בורסת היהלומים בדגש על ביצוע בחינה אחת לתקופה לגבי חידוש מערך פוליסות הביטוח של החברה.

 

בנוסף הועדה מטפלת בנושאי ביטוח שוטפים לרבות דרישה להכיר באחריות החברה במקרים של נזקים שוטפים ותביעות ביטוח המוגשות כנגד החברה.

 

יו"ר הועדה: שאול שירי

ליצירת קשר עם הועדה