הודעות חברים

הודעות חברים

חברת פרוכטר גד מודיעה
 החל מתאריך 22.04.12 מר דוד פוליטי (ת"ז 055409262) סיים עבודתו בחברתנו.

הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ומתפרסמת לבקשת מר ישעיהו שפר ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
חברת אמתלאי (2002) מודיעה
 החל מתאריך 1.4.12 מר דן אלימלך סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 29.4.12 והיא מתפרסמת לבקשת מר גבי ארבוב ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
מ.א. ענבי דיאמונד גרופ מודיעה
החל מתאריך 20.5.12 מר בצלאל דורון סיים עבודתו בחברתנו
אי לכך החל מתאריך זה אין אנו אחראים על התנהלותו העסקית
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 22.5.12 והיא מתפרסמת לבקשת משרד מ.א. ענבי ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
ג.ו.ו. יהלומים בע"מ מודיעה
השותפות בין חברי הבורסה פרנסיס וייץ וסימון גלייכר הגיעה לפירוק החל מה1.5.12 חבר הבורסה, פרנסיס וייץ, כבר לא חלק מחברת ג.ו.ו. יהלומים בע"מ. מהתאריך הנ"ל חברת גץוץו. יהלומים בע"מ אשר בבעלות סימון גלייכר, אינה אחראית לכל מעשה שיעשה ע"י פרנסיס וייץ..

הודעה זו התקבלה במשרדי המחלקה המשפטית והיא מתפרסמת לבקשת חברת ג.ו.ו. יהלומים בע"מ ומר סימון בלייכר ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ מודיעה
החל מתאריך 31.5.12 חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ הפסיקה לשתף פעולה עם מר יוני בן רעי
החל מתאריך זה איננו אחראים על כל פעולה ללא אישורנו וחתימתנו
הודעה זו התקבלה במחלקה המשפטית ביום 3.7.12 והיא מתפרסמת לבקשת חברת רויאל ג'ם (ישראל) בע"מ ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה יש אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
חברת א. צדר יהלומים מודיעה
כי החל מ 1.7.2012 מר כהן אסי ת"ז 023584998 אינו מועסק במשרדם ואינו מייצג אותם יותר.


 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת יהלומי צדר ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה
חברת זילברברג דיאם מודיעה
כי החל מ 31.7.2012 אינה אחראית ואין לה קשר עסקי עם מר רחמים פולטוב וגבי מקסימוב
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת חברת זילברברג ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה
חברת יהלומי האחים ירושלמי מודיעה
כי החל מהיום 25.11.2008 מר ציון פלד אינו מועסק במשרדם ואינו מייצג אותם יותר.


 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת האחים ירושלמי ועל אחריותם הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה
חברת B.I.D. מודיעה
על הפסקת עבודה משותפת בין אבי בורוכוב לבין ארז בורוכוב, זאת החל מיום 27.9.2008.
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת החותום עליה ועל אחריותו הבלעדית, זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.
 
חברת י. פוגל יהלומים מודיעה
כי מר צ'רלס ניומן הינו קנין עצמאי הקונה סחורה במשרדים שונים ובין היתר גם במשרדם.

לפיכך חברת י. פוגל יהלומים אינה רואה עצמה אחראית לפעילותו העיסקית של מר צ'רלס ניומן בבנייני הבורסה למעט קניות הנערכות במשרדם ואשר עליהן חתומה החברה.
 
הודעה זו מתפרסמת לבקשת חברת י. פוגל יהלומים ועל אחריותם הבלעדית זאת מבלי שלבורסה תהיה אחריות כלשהי לגבי האמור בפרסום זה.